קריירהברשת אמית

טקסט שמדבר על ההשקעה של הרשת בהון האנושי ואיךמצמיחים אנשים מלמטה יוצרים מעטפת של מומחים לעובדים כדי שיהיו הטובים ביותר טקסט שמדבר על ההשקעה של הרשת בהון האנושי ואיךמצמיחים אנשים מלמטה יוצרים מעטפת של מומחים לעובדים כדי שיהיו הטובים ביות טקסט שמדבר על ההשקעה של הרשת בהון האנושי
ואיךמצמיחים אנשים מלמטה יוצרים מעטפת של מומחים לעובדים כדי שיהיו הטובים ביותר.

תהליך צמיחהאישי/מקצועי/לימודי

החזוןקהילה חינוכית במיטבה היא כזו המאפשרת לפרט להתפתח בתוך הקהילה ואמצעותה. למידה במרכב מאתגרת מבחינה אגשית אך מזמנת אפשרות להתפתחות עצמית משמעותית. כדי שהתפתחות זו תתאפשר, יש צורך במגור משמעותי המלווה את הפרט והקוצב בתהליך ההתפתחות.

קרא עוד >