חיבוריםבחברה הישראלית

היום, יותר מתמיד, אנו רואים חובה ערכית ואחריות לאומית לייצר חיבור ולבנות גשר בין כללי חלקי החברה בישראל.

נקודות המפגש במוסדות החינוך המגוונים שלנו מאפשרות הפרייה הדדית והבנה שהמכנה המשותף בינינו רב על המפריד- ומתוך כך יוצאים לדרך אל העתיד המשותף שלנו.

בואו לראות כיצד אנו יוצרים חיבורים

 

אמית

ממלכתי דתי

בקרוב

אמית

ממלכתי

בקרוב

אמית

מכרזים לחינוך טכנולוגי

בקרוב

אמית

מכינות קדם-צבאיות טכנולוגיות

בקרוב

אמית

כפרי נוער ופנימיות

בקרוב

אמית

יסודי

בקרוב

שבטאחים ואחיות

עשרות אלפי התלמידים מכל גווניה של החברה הישראלית, הפוקדים בכל יום את 110 מוסדות החינוך שלנו הפזורים ברחבי הארץ, הם ההוכחה שניתן לקיים בפועל שותפות, שיח וזיקה בין מגוון חלקי החברה הישראלית.